ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 3.227.251.94
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 07  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2566  เวลา  05:18:15

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttp://www.chiangmaiarea5.go.th
ที่ตั้งสำนักงานถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
ทางโทรศัพท์053-461089
ทางโทรสาร053-461089 ต่อ 127 หรือ 133
ทางอีเมล์cma5@chiangmaiarea5.go.th
ติดต่อผู้บริหาร : นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5) cma5@chiangmaiarea5.go.th
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี : นายอินสร คำปัน (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5)


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒